Benchmarking państw i miast

Benchmarking (badania porównawcze i analizy porównawcze) pozwala ocenić pozycję miasta względem innych samorządów. Także umożliwia identyfikację głównych szans i wyzwań rozwojowych szczególnie w kontekście przyjętych priorytetów strategicznych. Benchmarking jest przydatnym narzędziem wspomagającym władze lokalne w prowadzeniu polityki rozwojowej miasta.

Publikacje uwzględniające miasto Lublin:

Inne publikacje i benchmarki: