Opracowania statystyczne

Podstawową bazę danych statystycznych stanowi prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Bank Danych Lokalnych. Oprócz tej specjalnie przygotowanej, ogólnodostępnej bazy, wiele informacji można znaleźć w opracowaniach tematycznych sporządzonych przez GUS lub regionalne Urzędy Statystyczne.

Wybrane opracowania Urzędu Statystycznego w Lublinie:

Pozostałe publikacje i foldery przygotowane przez Urząd Statystyczny w Lublinie są dostępne tutaj.