Sprawozdania Prezydenta

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Lublin to rodzaj corocznego przekrojowego podsumowania całej pracy Prezydenta i Urzędu Miasta. Podsumowaniu podlegają m.in. takie obszary jak:

 • podstawy rozwoju miasta,
 • gospodarowanie mieniem,
 • polityka mieszkaniowa,
 • szkolnictwo i oświata,
 • przeciwdziałanie bezrobociu,
 • ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • ochrona środowiska i zieleń miejska,
 • kultura, sport i turystyka,
 • pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych,
 • usługi administracyjne,
 • jednostki pomocnicze samorządu,
 • działania wspomagające Urzędu,
 • działania promocyjne.

Sprawozdania z ostatnich lat: 2016, 2015, 20142013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.