Urząd Miasta Lublin
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów
Referat ds. strategii i analiz społeczno-gospodarczych

ul. Dolna 3 Maja 5 pok. 302, 303 IIIp.
20-079 Lublin

 

Robert Żyśko

Kierownik Referatu ds. strategii
i analiz społeczno-gospodarczych

e-mail: robert.zysko@lublin.eu
tel: +48 81 466 25 09
kom: +48 502 368 767

Marek Kuna

Główny Specjalista ds. pozyskiwania i analiz danych

e-mail: marek.kuna@lublin.eu
tel: +48 81 466 25 03

Paweł Cienkiera

Inspektor ds. strategii, planów i programów

e-mail: pawel.cienkiera@lublin.eu
tel: +48 81 466 25 03