Przyjazność

Miasta od zawsze dają swoim mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa wynikające z przebywania w oswojonej przestrzeni, z przynależności do społeczności i posiadania własnej kultury. Dziś te podstawowe ludzkie potrzeby na wyższym już poziomie zaspokaja przyjazność, którą można uznać za cechę definiującą nowoczesną miejskość i urbanizację. Miasto, w którym panuje serdeczna atmosfera, pełna zaufania i wzajemnego szacunku, staje się powiększonym „domem” – miejscem, dla którego warto pracować; miejscem, w którym domownikom przyjemnie się żyje, a goście czują się jak u siebie.

Lublin już teraz ma wiele z tej atmosfery. Taka wydaje się nasza tradycja, temu też zawdzięczamy fakt, że pomimo niezbyt wysokiej zamożności, liczebność mieszkańców miasta spada wolniej niż w innych miastach o podobnej wielkości. Lublin jest miastem na ludzką miarę. Ma czytelny układ i nie przytłacza skalą zabudowy. Zwraca uwagę dużą ilością zieleni i przystępnością charakterystyczną dla dobrej, polskiej prowincji. Chcemy te walory wzmocnić i pogłębić, nasycić dbałością o wspólną przestrzeń i czas, wpisać je w przestrzenną strukturę miasta i włączyć mieszkańców w proces zmian, sprawiając by je współtworzyli.

O przyjazności miasta decyduje wiele cech odpowiadających szerokiemu wachlarzowi potrzeb mieszkańców – od tych bardziej przyziemnych do wysokich. Przyjazność Lublina na poziomie podstawowym określana będzie przez wygodę życia codziennego, sprawność usług i dostępność do miejsc realizacji codziennych działań – wygodne i bezpieczne dojazdy i dojścia, bezpieczeństwo i jakość przestrzeni publicznych, łatwość realizacji codziennych obowiązków (pracy, nauki) i dostępność atrakcyjnych form wypoczynku w czasie wolnym od obowiązków – przez to wszystko, co w skali domu zapewnia jego ład i dobra organizacja.

Cele w Obszarze Rozwojowym Przyjazność:

B.1. Poprawa infrastruktury technicznej
B.2. Zwiększenie komfortu życia
B.3. Dbałość o kulturę przestrzeni
B.4. Wspieranie rozwoju kultury czasu wolnego
B.5. Podnoszenie jakości edukacji
B.6. Partycypacja społeczna