Otwartość

Lublin zawsze rozwijał się dzięki otwartości – jako słynące z jarmarków miasto kupieckie pomiędzy Krakowem a Wilnem, na skrzyżowaniu ważnych szlaków prowadzących w cztery strony świata. Dwa ostatnie stulecia nadały miastu charakter nieco peryferyjny, jednak zmiany ostatnich dwóch dekad stworzyły perspektywę ponownego otwarcia. Dzięki wejściu do Unii Europejskiej i położeniu Polski na jej wschodnim skraju, Lublin powoli wraca do roli miejsca spotkań i wymiany. W tym celu musimy wpisać go w ważne szlaki wymiany – odnajdując te istniejące lub tworząc nowe.

Otwartość dotyczy wszystkich wymiarów czy rodzajów sąsiedztwa i dlatego przenika całą Strategię – jako otwartość naszej wyobraźni na przyszłość i na przeszłość, otwartość na samych mieszkańców, jako umiędzynarodowienie uczelni i kontakty gospodarcze. Tej otwartości potrzebujemy w kategoriach kompetencji mentalnych naszej społeczności, jak i w wymiarze praktykowanych kontaktów międzynarodowych, a także jako fundamentu w relacjach z lokalnymi podmiotami oraz okolicznymi gminami i regionem.

Dzięki nim mamy wspólną szansę na rozwój więzi o charakterze metropolitalnym z uwagi na wspólnotę interesów związaną z budowaniem konkurencyjności regionu i z przełamywaniem wciąż dotkliwych barier infrastrukturalnych.

Cele w Obszarze Rozwojowym Otwartość:

A.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej Lublina
A.2. Rozwój relacji zewnętrznych
A.3. Wzmacnianie otwartości kulturowej
A.4. Budowanie więzi regionalnych i metropolitalnych