Opracowanie tematyczne

Opracowania tematyczne i branżowe pokazują kierunki rozwoju Miasta Lublin oraz dostarczają specjalistycznych informacji na temat obszarów uznanych za kluczowe w kontekście budowania potencjału społeczno-gospodarczego Lublina. W oparciu o sporządzone raporty i analizy Urząd Miasta realizuje wiele bieżących zadań, także tych które wyznaczyła Strategia Rozwoju Lublina 2020.

Strategia:

Gospodarka i przedsiębiorczość:

Kształcenia i wiedza: