Badania społeczne przeprowadzone w Lublinie

Opinie mieszkańców Lublina o swoim mieście

Badanie społeczne przeprowadzone zostało w okresie luty-kwiecień 2016 r. na próbie ponad 500 mieszkańców Lublina w celu uzyskania opinii na temat wybranych aspektów funkcjonowania miasta, priorytetów działania władz samorządowych oraz zagadnień związanych z migracją.

Badania satysfakcji mieszkańców Lublina

Badania społeczne umożliwiają pozyskanie informacji o preferencjach i opiniach mieszkańców. Ich wyniki są szczególnie cenne, jeśli badania prowadzone są cyklicznie. Porównanie wyników z kilku lat pozwala zidentyfikować trendy i zaobserwować dokonujące się zmiany.

W 2013 roku po raz pierwszy w Biurze Obsługi Mieszkańców przeprowadzono badania społeczne mieszkańców. Zostały one przeprowadzone na wzór badań prowadzonych w miastach Szwajcarskich.

Lublin dla wszystkich

W 2013 roku w ramach partnerstwa ze szwajcarskim kantonem Neuchatel przeprowadzono badania mające być pomocne dla wprowadzenia partycypacyjnego systemu zarządzania różnorodnością kulturową miasta Lublin.

Mój samorząd

W latach 2009-2011 Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT zrealizowała projekt badawczy, w ramach którego zbadano zaangażowanie mieszkańców w życie publiczne.