Podstrefa Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej (2007-2017)

W związku z 10 leciem działalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec Podstrefa Lublin Urząd Miasta Lublin przygotował publikację o charakterze monografii naukowej pt. „Podstrefa Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej (2007-2017) W kierunku inteligentnej reindustrializacji miasta”. Opracowanie opisuje m.in. wpływ funkcjonowania powstałej 10 lat temu Podstrefy Lublin, a także historię powstania oraz przebieg pozyskiwania nowych inwestorów. Autorami opracowania są pracownicy Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin odpowiedzialni za proces pozyskiwania inwestorów, natomiast współautorami książki są pracownicy Politechniki Lubelskiej, których gruntowna analiza ekonomiczna zidentyfikowała korzyści, jakie odniósł Lublin i jego mieszkańcy z tytułu utworzenia Podstrefy.

Idea utworzenia w Lublinie podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej była oczywistą propozycją działań mających na celu przyciągnięcie inwestycji. (…) Jednak strefa w dzisiejszym kształcie nie powstała od razu. Była to żmudna praca wieluosób, które realizowały poszczególne etapy rozwoju tego obszaru. (…) Patrząc dziś na strefę, jej infrastrukturę i firmy, które tam działają, czuję ogromną dumę. Ten obszar i zarazem potencjał gospodarczy pracuje na rozwój całego miasta. To nie tylko nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców, to także efekty mnożnikowe najbardziej widoczne w sektorze przemysłu. Taki system naczyń połączonych, gdzie działalność jednej firmy stymuluje i rozwija działalność drugiej. (…) Kiedy w 2010 r. mówiliśmy o Lublinie przyszłości, nowoczesnym i dynamicznym mieście tętniącym życiem kulturalnym, dobrze rozwiniętym gospodarczo i skomunikowanym z resztą kraju i świata, mało kto wierzył, że realizacja tak ambitnego celu jest możliwa. Dziś ten sukces rozwojowy Lublina odbieramy jako coś naturalnego. Lublin odzyskał należną mu pozycję lidera Polski Wschodniej i nie mamy wątpliwości, że należy do pierwszej ligi polskich miast. fragment Wstępu, Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk.

Opracowanie ma charakter monografii naukowej prezentującej zakres funkcjonowania i oddziaływanie powstałej 10 lat temu Podstrefy Lublin SpecjalnejStrefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Stanowi opis nie tylko zachodzących zmian, jakie miały miejsce w omawianej przestrzeni, ale – co szczególnie ważne – jest wielowątkową analizą wpływu Podstrefy na funkcjonowanie miasta Lublin. Publikacja niesie ze sobą istotną wartość poznawczą zarówno dla środowiska naukowego, jak i dla mieszkańców miasta Lublin, którzy dzięki niej poznają efekty pierwszych 10 lat działalności jednej z najważniejszych inwestycji prorozwojowych Miasta, która w badanej perspektywie nie tylko przyczynia się do realizacji ustawowych zadań gminy, ale co ważniejsze przyniosła konkretne i mierzalneefekty ekonomiczne (zwrot z inwestycji w krótkim czasie) oraz społeczne (spadek bezrobocia, wzrost płac). 
z recenzji dr Wojciecha Misterka, Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie.

Publikacja dostępna jest do pobrania TUTAJ.