Monitoring Strategii Rozwoju Lublina

Podstawowym celem  monitoringu jest gromadzenie i przetwarzanie informacji o stanie realizacji Strategii i procesów zachodzących na terenie miasta. Proces monitorowania polegał na systematycznej obserwacji zmian zachodzących w ramach realizacji poszczególnych działań i umożliwił on kontrolę postępu ich realizacji, weryfikację osiągniętych rezultatów i porównywanie ich zgodności z celami strategicznymi.

 Strategia Rozwoju Miasta Lublin na lata 2008-2015: