Bezpieczeństwo publiczne

Dokumenty miejskie:

  • Program  Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców i Porządku Publicznego -„Bezpieczny Lublin” : 2005, 2013
  • Informacja Prezydenta Miasta Lublin o realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców i Porządku Publicznego – „Bezpieczny Lublin” oraz o działaniach podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców: 2015, 20142013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.
  • Sprawozdanie Prezydenta Miasta Lublin z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008.
  • Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Lubelskiego Powiatu Grodzkiego: 2015, 20142013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008.
  • Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Lublin: 2015, 20142013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008.
  • Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Lublin:  2015, 20142013, 2012, 2011, 2010.
  • Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin: 2015, 20142013, 2012.
  • Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin: 2015, 20142013, 2012.

Dokumenty regionalne: