Bezpieczeństwo publiczne

Dokumenty miejskie:

 • Program  Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców i Porządku Publicznego -„Bezpieczny Lublin” :
  2005, 2013
 • Informacja Prezydenta Miasta Lublin o realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców i Porządku Publicznego – „Bezpieczny Lublin” oraz o działaniach podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców:
  2016, 2015, 20142013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.
 • Sprawozdanie Prezydenta Miasta Lublin z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:
  2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008.
 • Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Lubelskiego Powiatu Grodzkiego:
  2016, 2015, 20142013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008.
 • Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Lublin:
  2016, 2015, 20142013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008.
 • Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Lublin:
  2016, 2015, 20142013, 2012, 2011, 2010.
 • Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin:
  2016, 2015, 20142013, 2012.
 • Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin:
  2015, 20142013, 2012.

Dokumenty regionalne: