Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski jest formą aktywizacji mieszkańców. Celem projektu jest wzmocnienie postaw obywatelskich a także lepsze poznanie potrzeb lublinian. Obywatele mogą zgłaszać swoje projekty, które wyłaniane są w drodze głosowania.  W Budżecie na 2017 rok przeznaczonych jest 15 mln zł.

Budżet Obywatelski

 

Skrzynka dialogu społecznego

Projekt umożliwia mieszkańcom Lublina komunikowanie się z Prezydentem. Za pomocą skrzynki dialogu możemy zgłaszać swoje uwagi, pomysły oraz opisywać problemy naszego miasta. Aby zgłosić problem bądź uzyskać poradę wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej. Informacja trafi do osób, które przekierują sprawę do odpowiedniej jednostki. Skrzynka ma formę elektroniczną i tradycyjną. Kto nie ma dostępu do internetu będzie mógł skorzytać z tradycyjnych skrzynek znajdujących się w biurach osługi mieszkańców.

Skrzynka dialogu społecznego

 

Serwis Naprawmy To!:

Serwis działa w Lublinie od września 2012 roku. Podstawową funkcją serwisu jest zgłaszanie różnego rodzaju problemów w przestrzeni publicznej, informowanie o tych problemach odpowiednich instytucji.  Od początku działania serwisu udało się naprawić 8135 zgłoszonych problemów a 409 jest trakcie naprawiania (27.05.2016)

NaprawmyTo!