Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin” jest dokumentem, w którym zaplanowano działania i środki na podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie ilości energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych w mieście. Plan gospodarki niskoemisyjnej obejmuje całość obszaru geograficznego Gminy Lublin. Przewiduje on działania do 2023 roku i aktywnie włącza Lublin w realizację polityki klimatyczno-energetycznej UE do roku 2020.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin”

 

Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie

Ogród Saski to najbardziej reprezentacyjny i najstarszy park Lublina. Został założony w 1837r. na wzór ogrodów angielskich i zajmuje dzisiaj 12,79 ha powierzchni. Rewitalizacja zwiększyła atrakcyjność terenów zielonych parku oraz stworzyła odpowiednie warunki do spędzenia w nim wolnego czasu. W ramach prac wykonano nowe nawierzchnie, odremontowano ogrodzenie oraz przeprowadzono renowację niskiej i wysokiej zieleni parkowej. Wybudowana infrastruktura umożliwia powszechny dostęp do Internetu. W parku znajdują się kamery monitoringu, co powoduje, że spacerowicze czują się bezpieczniej.

 

Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie

Stare Miasto to najstarsza historycznie część Lublina. W ramach rewitalizacji wykonano remonty zabytkowych kamienic oraz przestrzeni publicznych wokół. Inwestycja zwiększyła atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną miasta. Dodatkowo kamery monitoringu dają większe poczucie bezpieczeństwa.