Smart City – co to jest?

Smart City to koncepcja, której kluczowym elementem jest wykorzystanie współczesnych technologii, rozwiązań dotyczących społeczeństwa, komunikacji społecznej, efektywności energetycznej i transportowej, oraz zarządzania w warunkach uczestnictwa publicznego. Inteligentne miasto to takie, które charakteryzuje się wysoką zdolnością uczenia się, jest kreatywne, posiada instytucje badawczo-rozwojowe, szkolnictwo wyższe, infrastrukturę cyfrową i technologie komunikacyjne. Poprzez mądre zarządzanie Smart City jest przyjazne obywatelowi, otwarte i rozwija się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Założenia Smart City:

– inteligentny rozwój gospodarczy (smart economy) – gospodarka oparta na wiedzy, którą cechuje wysoka produktywność i innowacyjność

– inteligentny transport (smart mobility) – inteligentny system zarządzania transportem, poprawa bezpieczeństwa, mobilne możliwości zarządzania i kontroli

– inteligentne środowisko (smart environment) – wykorzystanie energooszczędnych technologii, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, redukcja zużycia wody, rewitalizacja przestrzeni miejskich

– inteligentne warunki życia (smart living) – łatwy dostęp do usług publicznych, bezpieczeństwo, nowoczesna opieka medyczna oraz formy rekreacji

– inteligentne sprawowanie władzy (smart governance) – wzajemne wspierane władzy oraz obywateli w podejmowaniu decyzji (partycypacja), przejrzystość, otwartość danych

– inteligentni ludzie (smart people) – świadomi i decydujący o swoich losach mieszkańcy miast, posiadający dostęp do edukacji i szkoleń zwiększajacych kreatywność i innowacyjność

Koncepcja Smart City wpisuje się w Strategię Rozwoju Lublina 2013-2020, która rekomenduje myślenie w kategoriach rozwoju zrównoważonego, a także podkreśla wpływ władz miasta przez gospodarkę trudno odnawialnymi zasobami.  Strategia kładzie również nacisk na wspieranie budowy nowoczesnego sektora usług w Lublinie i znaczenie myślenia o mieście w kategoriach produktu informacyjnego, dającego możliwości monitoringu, diagnostyki i tworzenia usług publicznych.

 
 
Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk o realizacji idei Smart City: