Raporty i analizy

Dział zawiera materiały analityczno-sprawozdawcze związane z realizacją Strategii Rozwoju Miasta oraz opracowania dotyczące istotnych obszarów mających wpływ na rozwój Lublina.

Wszelkie inne opracowania realizowane przez instytucje i podmioty zewnętrzne dostarczają wartościowych informacji na temat miasta i regionu, wzbogacając zasoby będące w dyspozycji Urzędu Miasta Lublin.