Kontrakt dla Lublina 
wdrożenie do 
I poł. 2017

Kontrakt dla Lublina

Lubelski rynek pracy  
Sierpień 2017
 

Lubelski rynek pracy

Ekosystem Startupowy w Lublinie  
 Styczeń 2017

Ekosystem Startupowy w Lublinie

 

Contract for Lublin implementation to the end of the 1st half of 2017

Contract for Lublin implementation

Labour market 
in Lublin 
August 2017 
 

Labour market in Lublin

Startups in Lublin January 2017
 
 

Startups in Lublin January 2017

 

Liczba studentów zagranicznych 2016/2017

Liczba studentów zagranicznych 2016/2017

Losy absolwentów szkół średnich 2015/2016

Losy absolwentów szkół średnich 2015/2016

Przemysły kreatywne  w Lublinie 2016
 

Przemysły kreatywne w Lublinie

 
 

International students in Lublin 2016/2017

International students 2016/2017

The fortunes of graduates – survey 2015/2016

The fortunes of graduates - survey 2015/2016

Creative industries  
in Lublin 2016

Creative industries in Lublin 2016

 
 

Port Lotniczy Lublin  
Lipiec 2017

Port Lotniczy Lublin S.A.

Rynek BSS  w Lublinie
 

Rynek BSS w Lublinie

Obywatele Ukrainy  
w Lublinie

Obywatele Ukrainy w Lublinie

 

Lublin airport  
July 2017

Lublin airport

BSS Sector  in Lublin
 

BSS Sector in Lublin

Citizens of Ukraine 
in Lublin

Citizens of Ukraine in Lublin

 

Studenci zagraniczni – prognoza 2016
 

Studenci zagraniczni - prognoza 07.2016

Studenci zagraniczni – prognoza wydatków na studia 2016

Studenci zagraniczni - prognoza wydatków na studia 07.2016