System wdrażania Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020

Strategia zawiera ramowe zasady rozwoju i rozpatruje miasto jako całość – a więc ujmuje także zagadnienia takie jak zewnętrzna dostępność komunikacyjna czy rozwój i współpraca uczelni wyższych, które nie należą do kompetencji samorządu lokalnego. Są jednak kluczowo ważne dla rozwoju miasta i dobrostanu jego mieszkańców.

Zawarta w strategii lista Obszarów Rozwojowych, Celów i Działań jest szkieletem zasadniczym, o tyle spis Zadań i Projektów ma charakter otwarty i jest uszczegóławiany na poziomie strategii sektorowych, które w zdecydowanej większości dotyczą już bezpośrednio kompetencji gminy.

Struktura strategii nie jest powiązana ze strukturą organizacyjną urzędu, a więc strukturą zarządzania. Urząd dzieli się na siedem departamentów, które z kolei dzielą się na wydziały – podstawowe jednostki zarządzania. Właśnie w układzie wydziałów tworzone są strategie, plany i programy sektorowe, które są następnie realizowane i monitorowane. Sprawia to, że z jednej strony mamy „porządek myślenia strategicznego”, a z drugiej „porządek myślenia operacyjnego”. Te dwa „porządki myślenia” należy integrować, dbając jednocześnie by „porządek operacyjny” służył realizacji celów i wartości zapisanych w Strategii.

Sposobem na połączenie  tych dwóch „porządków” jest system wdrażania, którego zasadniczym elementem jest „Schemat systemu wdrażania Strategii”. Niniejszy dział serwisu ma na celu wyjaśnić podstawy System wdrażania Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020.

Schemat wdrażania SRL na lata 2013-2020