Tytuł: Głosuj na Lublin w konkursie TOP Inwestycje Komunalne 2018

Kolejny już raz Lublin ze swoją inwestycją został nominowany do walki o trofea w ogólnopolskim konkursie pokazującym skalę inwestycji komunalnych oraz ich prorozwojowy efekt dla gospodarki, regionu i mieszkańców. „Top Inwestycje Komunalne 2018” to również okazja do promocji miasta. Zwycięstwo w konkursie ukaże wartość i znaczenie dla mieszkańców projektu zrealizowanego w naszym mieście – przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów.

O projekcie:

Inwestycja w dwupoziomowe skrzyżowanie było działaniem kontynuującym politykę miasta Lublin związaną z wyprowadzaniem ruchu z centrum.  Skrzyżowanie DK 19 i DW 809 łączy sieć dróg miejskich z obwodnicą Lublina. Dodatkowo obsługuje północną część Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz rozprowadza ruch na głównych ciągach komunikacyjnych miasta i regionu,
tj.:

  • Solidarności w kierunku wschodnim na Chełm, Zamość, granica państwa oraz w kierunku zachodnim w stronę Warszawy, Radomia;
  • Gen. Sikorskiego i dalej al. Kraśnicką w kierunku południowym na Rzeszów, przejście graniczne w Barwinku;
  • Gen. Ducha i dalej ul. Poligonową w kierunku północnym na Białystok.

Ponadto wybudowano m.in. wiadukt drogowy, przebudowano al. Gen. Sikorskiego, włączając ją
do al. Solidarności oraz ul. Północną włączając ją do ul. Gen. Ducha. Z myślą o pieszych powstała kładka nad al. Solidarności oraz chodniki. Rowerzyści zyskali nowe połączenia, które spowodowały włączenie sieci osiedlowych ścieżek rowerowych do systemu ścieżek rowerowych
w mieście.

Realizacja inwestycji jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne dotyczące poprawy funkcjonowania komunikacji w mieście oraz zwiększenia aktywizacji stref gospodarczych miasta.  Samą inwestycję poprzedziły konsultacje społeczne, dotyczące oceny oddziaływania
na środowisko.

Serdecznie zapraszamy do głosowania w konkursie za pośrednictwem strony Portalu Samorządowego – LINK

Głosuj na swoje miasto, głosuj na Lublin!