Lublin w czołówce polskich miast zrównoważonych

Miasto Lublin znalazło się na 5. miejscu w Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych opublikowanym przez firmę Arcadis we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Metodologia rankingu

Zestawienie zawarte w rankingu obejmuje 50 miast w Polsce pod kątem ich rozwoju w sposób zrównoważony. Struktura rankingu obejmuje trzy główne obszary mianowicie: społeczeństwo, środowisko oraz gospodarkę w ramach, których wyróżniono 19 dziedzin oraz 45 wskaźników szczegółowych. Źródłem danych rankingu była przede wszystkim aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju – moduł lokalny, Bank Danych Lokalnych GUS, Biuletyny Informacji Publicznej oraz strony internetowe miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych. Analizowane dane pochodziły z roku 2015.

Wysokie 5. miejsce Lublina

Lublin uklasyfikował się na 5. miejscu w Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych osiągając wysokie miejsca w kategoriach dotyczących środowiska oraz społeczeństwa. Twórcy rankingu zwrócili uwagę na fakt wprowadzenia instrumentów takich jak Zielony Budżet czy też Budżet Obywatelski oraz programy współpracy mieszkańców z urzędnikami np. „Miasto dla ludzi”. Zdaniem autorów to właśnie działania partycypacyjne stanowią siłę miasta. Lublin może być miastem stawianym, jako wzór w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego również z uwagi na silne środowisko związane z fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi. Jeśli chodzi o kategorię środowisko to Lublin zajął 4. miejsce z uwagi na duży udział terenów zielonych w całkowitej powierzchni miasta. Eksperci stwierdzili, że pomimo niskiego wskaźnika PKP per capita decydenci miejscy potrafią prowadzić spójną wizję rozwoju, wykorzystując mniejsze środki inwestycyjne w porównaniu do bogatszych polskich miast. Dodatkowo wskazano na wysoką aktywność miasta w aplikowaniu o środki pochodzące z Unii Europejskiej. Ranking wspomina, także o Lublinie, jako ważnym ośrodku kultury i turystyki. Podkreślony został dodatkowo aspekt różnorodności kulturowej związanej z obecnością mniejszości narodowych.

„Lokalni decydenci uwzględnili tę różnorodność w strategiach rozwoju swoich miast, dając przykład
jak z sukcesem wykorzystywać potencjał wynikający z uwarunkowań społecznych i historyczno-kulturowych”. – Autorzy Raportu.

Wszelkie wyróżnione przez Ranking aspekty są efektem działań realizowanych w ramach Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013–2020.

Cała treść Rankingu Polskich Miast znajduję się pod następującym adresem – LINK