Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców w ramach projektu rewitalizacji obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza

Konsultacje społeczne odbywają się w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej poprawy zarządzania zasobem komunalnym, działań społecznych i poprawy stanu zabudowy zabytkowej – uzupełnienie Programu Rewitalizacji Lublina dla wskazanego obszaru”.

Celem spotkania jest dyskusja na temat wdrożeń małych aktywności inwestycyjnych mających na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej. To także okazja do zaktywizowania oraz włączenia społeczności lokalnej w realizację rozwiązań inwestycyjnych, które pomogą zagospodarować ten teren w lepszy i przyjaźniejszy sposób.

Spotkanie otwarte z mieszkańcami odbędzie się 15 marca w godz. 16:00–17:00 w sali nr 3 w Ratuszu (Plac Króla Władysława Łokietka 1). Dodatkowo do dnia 21 marca można składać wnioski lub opinie za pośrednictwem adresu mailowego: konsultacje@lublin.eu.

Więcej informacji o konsultacjach społecznych w obszarze ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza znajdą państwo pod linkiem – LINK.

Projekt „Modelowa Rewitalizacja Lublina” jest kolejnym działaniem realizującym Strategię Rozwoju Lublina na lata 2013–2020 w zakresie Celu B.3. Dbałość o kulturę przestrzeni oraz Celu B.2. Zwiększenie komfortu życia. Ponadto prowadzenie konsultacji wpisuje się w Cel B.6. Partycypacja społeczna.