Konsultacje z przedsiębiorcami w ramach projektu ProVaHealth

ProVaHealth to kolejny duży projekt koordynowanego przez Urząd miasta Lublin Klastra Lubelska Medycyna w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, program Interreg Region Morza Bałtyckiego, który ukierunkowany jest na stworzenie powiązań sieciowych pomiędzy małymi i średnimi podmiotami gospodarczymi w ramach ponadnarodowej współpracy.

Głównie założenia projektu to przede wszystkim zniwelowanie barier występujących na rynku dotyczącym zdrowia dla małych i średnich przedsiębiorstw. W tym celu program zakłada stworzenie ponadnarodowej sieci Żywych Laboratoriów w Rejonie Morza Bałtyckiego, która przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności firm z tego regionu oraz umożliwi testowanie produktów z obszaru zdrowia w warunkach rzeczywistych z uwagi na 14 wyspecjalizowanych laboratoriów o charakterze międzynarodowym.

Aby uzyskać w pełni ten cel partnerzy projektu wraz z Klastrem Lubelska Medycyna przeprowadzają wywiady z 80 podmiotami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w Regionie Morza Bałtyckiego. Wywiady przede wszystkim skupiają się na zorientowanie się na potrzeby przedsiębiorstw oraz oczekiwań, co do współpracy w ramach Żywych Laboratoriów, jeśli chodzi o zakres testowania oraz ewaluacji produktów lub usług.

Firmy, które wezmą udział w wywiadach otrzymają:

  • możliwość bycia wybranym do wzięcia udziału w pilotażowym, dofinansowanym ze środków projektu, teście produktów lub usług w jednym z Żywych Laboratoriów biorących udział w projekcie,
  • zamieszczenie profilu firmy na stronie LINK,
  • publikację aktualności i informacji o firmie w wydawanym raz w miesiącu newsletterze ScanBalt Bussiness Information o zasięgu ok. 15 000 subskrypcji.

W celu pozyskania szczegółowych informacji bądź też zgłoszenia chęci udziału w wywiadach prosimy o kontakt z Panią Iwoną Urban: tel 081 466 25 25, email: iurban@lublin.eu do dnia 2 marca 2018 r.

Projekt „ProVaHealth” jest kolejnym działaniem realizującym Strategię Rozwoju Lublina na lata 2013–2020. Inicjatywa Klastra Lubelska Medycyna ma na celu rozwój sektora usług (Cel C.2.) oraz wsparcie kultury przedsiębiorczości (Cel C.3.).