Główna nagroda dla Lublina w 6 edycji CEE Shared Services Award

Główna nagroda w kategorii „Emerging City of the Year – Poland”, czyli „Wschodzące miasto roku” trafiła do Lublina. Doroczne wyróżnienia – CEE Shared Services Awards za wkład w rozwój sektora usług biznesowych przyznało miastom środowisko branży BSS w Europie Środkowo-Wschodniej.

Lublin jest jednym z najbardziej perspektywicznych miast w Europie Środkowo-Wschodniej, jeśli chodzi o środowisko branży BSS. Uwarunkowane jest to przede wszystkim faktem, iż w Lublinie nastąpił szybki wzrost znaczenia tego sektora oraz faktu dogodnej lokalizacji, wykwalifikowanego kapitału ludzkiego, rosnącego sektora rynku biurowego oraz dużej ilości projektów infrastrukturalnych. Wyróżnienie to jest wyrazem zaufania, jakim darzą nas zarówno firmy wybierające Lublin pod kątem inwestycji w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, jak i te, które na razie obserwują polskie miasta rozważając nowe lokalizacje dla swoich kolejnych oddziałów – powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Nagroda ta jest zwieńczeniem ostatnich pięciu lat pracy w postaci kreacji centrów BPO, SSC, centrów IT, F&A oraz rozbudowaniu strefy B+R o dodatkowe działalności. Dodatkowo warto podkreślić, że w ten sposób znacząco wzrosła liczba nowych miejsc pracy oraz fakt, że na terenie Lublina corocznie kształcona jest ok 20 tys. kadra absolwencka, której większość posiada kompetencje w zakresie specjalistycznych usług biznesowych.

Nagroda 6 edycji CEE Shared Services Award jest wyrazem uznania dla działań realizowanych zgodnie z przyjętą Strategię Rozwoju Lublina na lata 2013–2020 w obszarze kultury przedsiębiorczości (Cel C.3.) oraz rozwoju sektora usług (Cel C.2.).