Konsultacje miejskie związane z Miejskim planem adaptacji do zmian klimatu

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie konsultacyjne, gdzie dyskutować będziemy na tematy związane ze skutkami zmian klimatu w mieście Lublin. Spotkanie odbędzie się 20 lutego 2018 r. o godz. 17.00 w Biurze Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska 3 (Pałac Parysów), I piętro, sala 104.

O projekcie

Miasto Lublin podpisało porozumienie z Ministrem Środowiska w sprawie udziału w projekcie „Opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Projekt polega na stworzeniu Miejskich Planów Adaptacji, które będą efektem współpracy władz, ekspertów oraz przede wszystkich mieszkańców. Celem MPA jest przystosowanie miasta do zmian klimatu, zwiększenie jego odporności na ekstremalne zjawiska klimatyczne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie w sytuacji wystąpienia takich zjawisk. W projekcie biorą udział 44 miasta, dzięki czemu obszary objęte ochroną przed skutkami zmian klimatu będą stanowiły ok. 30% ludności Polski.

Więcej informacji o projekcie znajduje się pod następującym LINKIEM.

Bądź świadomy

  • Czy jako mieszkaniec wiesz, jak niebezpieczne są upały zwłaszcza dla osób starszych i dzieci?
  • Czy wiesz, że większa ilość trawników zamiast betonowych chodników ma pozytywny wpływ na twoje zdrowie?
  • Czy jesteś świadomy, że obecne prognozy wskazują na wzrost cen wód?
  • Czy wiesz, jakie narzędzia posiada samorząd, jeśli chodzi o niwelowanie negatywnych efektów klimatycznych?

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej, podyskutować o tych i innych tematach związanych ze skutkami zmian klimatu, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne. Dodatkowo dyskusję poprzedzi wystąpienie przedstawicielki Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Więcej informacji na temat realizowanych działań znajduje się pod następującym LINKIEM.

Projekt „Opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” jest kolejnym działaniem realizującym Strategię Rozwoju Lublina na lata 2013–2020.
Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu ma na celu zwiększenie komfortu życia (Cel B.2.) oraz dbałość o kulturę przestrzenni (Cel B.3) .Projekt realizowany jest w modelu partycypacyjnym, a więc zgodnie z Celem B.6. Partycypacja społeczna.