Najnowsze publikacje Urzędu statystycznego w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie wydał z początkiem 2018 r. kilka publikacji statystycznych dotyczących Lublina, regionu i województwa lubelskiego.

Lublin w liczbach 2010-2016

Największy zbiór danych statystycznych o podstawowych aspektach funkcjonowania miasta oraz życia jego mieszkańców. Zakres danych zamieszczonych w opracowaniu obejmuje między innymi sytuację demograficzną, rynek pracy, edukację, ochronę zdrowia, kulturę i turystykę, gospodarkę, infrastrukturę techniczną, finanse publiczne.

LINK

Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego 2017

Informacje zawarte w Roczniku pozwalają na przeprowadzenie analiz oraz na obserwację zmian i kierunków rozwoju województwa, a zachowanie jego układu podobnego do roczników wydawanych przez inne urzędy statystyczne ułatwia dokonywanie porównań międzywojewódzkich.

LINK

Województwo Lubelskie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2017

Publikacja jest uzupełnieniem „Rocznika Statystycznego Województwa Lubelskiego 2017”. W opracowaniu zgromadzono obszerny materiał liczbowy charakteryzujący województwo lubelskie. Wprowadzeniem do opracowania są tablice przeglądowe przedstawiające ogólny obraz województwa za lata 2000, 2005, 2008-2016 oraz wybrane dane o podregionach i powiatach za lata 2005 i 2016.

LINK