Zagraj o Lublin w ramach Smart City Roadshow

„Gra o Lublin”, jako część projektu Smart City Roadshow, ma za zadanie wyedukować mieszkańców w zakresie inteligentnych rozwiązań.

Gra jest drugim etapem projektu Smart City Roadshow. Uczy myślenia o mieście jako splocie systemów wpływających na jakość życia i ma zwracać uwagę na potrzebę myślenia w długiej perspektywie czasowej. Składa się z 3 rund inwestycyjnych. Wygrywa ją stolik, który zdobędzie najwięcej punktów przy największych oszczędnościach budżetowych.

Miasto smart city przedstawione w grze jest uproszczone, jednak stworzone w oparciu o prawdziwe dane zebrane podczas desk researchu – był to etap poświęcony na zdefiniowanie potrzeb miasta i korzyści wynikających z wdrożenia inteligentnych rozwiązań. Gracze mogą wybierać rozwiązania, podejmować decyzje, obserwować efekty i zależności pomiędzy innymi rozwiązaniami z myślą o specyfice swojego miasta i rzeczywistych problemach, które ich dotykają. Istotne jest, że uczestnicy widzą konsekwencje swoich działań, co pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmów, które działają w realnym świecie.

Aby wziąć udział, należy zarejestrować się przez formularz dostępny pod linkiem: bit.ly/GraLublin Gra o Lublin odbędzie się 11 października (środa) w Trybunale Koronnym od godziny 17:00.

Projekt Smart City Roadshow, którego częścią jest Gra o Lublin, realizowany jest w czterech etapach.

  1. Pierwszy to desk research, który pomoże nam dobrze zdefiniować potrzeby miasta i  korzyści wynikające z wdrożenia inteligentnych rozwiązań. W tym celu przygotujemy analizy w zakresie struktury miejskiej pod kątem gotowości do wdrożenia inteligentnych rozwiązań, problemów lokalnych (trendów demograficznych, bezpieczeństwa, kontroli wydatków, mobilności, problemów zgłaszanych przez mieszkańców, itd.) oraz obecnych na  rynku rozwiązań technologicznych dla wybranego problemu.
  2. Drugi etap to badanie w postaci gry, której scenariusz oparty na inteligentnych rozwiązaniach pozwala zidentyfikować lokalne problemy definiowane przez mieszkańców i  zweryfikować, które z  rozwiązań mogłoby pomóc w ich zniwelowaniu. “Gra o Miasto” ma za zadanie edukować mieszkańców w zakresie smart city, uczyć myślenia o mieście jako splocie systemów wpływających na jakość życia i zwrócić uwagę na potrzebę myślenia w  długiej perspektywie czasowej.
  3. Trzeci etap stanowią warsztaty z przedstawicielami Urzędu Miejskiego i spółek miejskich, które będą stanowiły okazję do przyjrzenia się miastu w szerszej perspektywie, nakreślenia wizji jego rozwoju w  kierunku smart oraz szans i wyzwań jakie przed nim stoją. Uczestnicy warsztatu staną do rozgrywki „Gry o Miasto” i będą mieli okazje porównać swoje wyniki z  uzyskanymi przez mieszkańców.
  4. Czwarty to zakończenie projektu przygotowaniem rekomendacji i „mapy drogowej” wdrażania idei  smart  city w Lublinie.