Lublin w gospodarce Polski i Europy – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

W dniach 22-23 września br. odbyła się konferencja naukowa organizowana przez Miasto Lublin oraz UMCS w ramach jubileuszu Miasta Lublin.

W konferencji wzięły udział osoby, które związane są z Lublinem, zajmujące ważne stanowiska w biznesie i nauce zarówno w kraju, jak i za granicą. Organizatorzy przedstawili sobie następujące cele: promowanie wizerunku gospodarczego miasta, tworzenie forum dla wymiany poglądów, doświadczeń oraz koncepcji na temat uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Lublinie między naukowcami, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami samorządu, upowszechnianie wiedzy o rozwoju gospodarczym Lublina wśród jego mieszkańców, ukazanie Lublina jako miasta atrakcyjnego dla inwestorów, stworzenie możliwości nawiązania kontaktów biznesowych korzystnych dla miasta i lubelskich przedsiębiorców.

Pierwszego dnia w trakcie sesji plenarnej omówione zostały tematy związane z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością Lublina. „Miedzy stagnacją a rozwojem – gospodarka Lublina od XIV w. do XX w.” Prof. Grzegorz Jawor (UMCS w Lublinie), „Przedsiębiorczość, rozwój regionalny, miasto – we współczesnej gospodarce” Prof. Tomasz Mickiewicz (Aston University, Birmingham), „Lublin w XXI w. – transformacja i nowe otwarcie” dr Krzysztof Żuk (Prezydent Miasta Lublin), dr Mariusz Sagan (UM Lublin, SGH w Warszawie).

Drugiego dnia uczestnicy konferencji skupili się na obecnej i przyszłej sytuacji Lublina. Panel I „Czynniki i uwarunkowania współczesnego rozwoju gospodarczego” poprowadził Prof. Maciej Bałtowski (UMCS w Lublinie), Panel II „Lublin 2030 – europejska metropolia?” poprowadził dr Mariusz Sagan (UM Lublin, SGH w Warszawie).

 

UCZESTNICY PANELU I „Czynniki i uwarunkowania współczesnego rozwoju gospodarczego”:

Andrzej Klesyk (menedżer, b. prezes PZU SA)

Tomasz Mickiewicz (profesor, Aston Business School, Birmingham)

Krzysztof Pawinski (menedżer, prezes Maspex SA)

Adam Sliwinski (profesor, SGH w Warszawie)

Anna Zalewska (profesor, School of Management, University of Bath)

UCZESTNICY PANELU II „Lublin 2030 – europejska metropolia?”:

Jakub Bis (doktor, Politechnika Lubelska)

Mariusz Kicia (doktor, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Dagmara Kociuba (doktor, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Agnieszka Komor (doktor, Uniwersytet Przyrodniczy)

Jarosław Kuspit (doktor, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Piotr Maleszyk (doktor, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Andrzej Wodecki (doktor, Wyzsza Szkoła Ekonomii i Innowacji)

Jednym z efektów konferencji będzie pamiątkowa, recenzowana monografia naukowa poświęcona problematyce rozwoju gospodarczego Lublina, wydana w jubileuszowym 2017 r.