Foresight Lublin 2050

Rozpoczęły się prace nad projektem „Foresight Lublin 2050”. To plany, konsultacje i setki spotkań, które mają na celu określić wizje Lublina z przyszłości i  przygotowanie miasta i jego mieszkańców na nadchodzące zmiany.

Foresight Lublin2050 to proces realizowany przez Pracownię Miejską, będący rodzajem prognozowania. Metoda ta została opracowana w wojsku, a rozwinięta przez sektor prywatny, która coraz częściej znajduje swoje zastosowanie w administracji publicznej na całym  świecie.

Prezentacja

Oficjalna strona Foresight Lublin 2050

 

Harmonogram prac nad projektem:

Dialog o Przyszłości Lublina – 21 – 22 kwietnia 2017

Konferencja otwarcia projektu. Co warunkuje rozwój Lublina? Jakie czynniki rozwoju należy wziąć pod uwagę? Jakie są obawy mieszkańców? Jakie są szanse i zagrożenia, jaki potencjał drzemie w Lublinie? Chcemy wyłonić pierwszych liderów opinii, którzy będą wspierać nas przez cały proces prognozowania przyszłości Lublina.

Analiza trendów – marzec – maj 2017

Przeprowadzimy szczegółową analizę trendów i danych statystycznych, która posłuży następnie do skonstruowania modeli prognostycznych oraz scenariuszy rozwoju miasta.
Warsztaty eksperckie – czynniki dominujące – 2 spotkania warsztatowe
Spotkamy się z lokalnymi ekspertami, którzy przeniosą globalne i krajowe trendy na kalkę miasta. Pomogą nam lepiej zrozumieć lokalny kontekst i wybiorą czynniki, które wydają się być dominujące w kształtowaniu najbliższych 30 lat rozwoju Lublina.

Konsultacje społeczne – maj – wrzesień 2017

Zaprosimy do dialogu mieszkańców Lublina, reprezentantów organizacji pozarządowych, działaczy społecznych, młodzież, seniorów, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji publicznej. Zapytamy każdą grupę o jej wizję rozwoju Lublina

Prognozowanie FORMAT – maj – wrzesień 2017

Metodologiczna podstawa naszych działań prognostycznych. FORMAT to innowacyjne narzędzie umożliwiające szczegółowe zbadanie i modelowanie potencjalnych kierunków rozwoju miasta na podstawie analiz trendów i danych historycznych.
Warsztaty eksperckie – scenariusze rozwoju – 2 spotkania warsztatowe
Ponowne spotkania z lokalnymi ekspertami to praca nad stworzeniem wiarygodnych scenariuszy rozwoju, odpowiadających na obawy mieszkańców, wypracowanych na podstawie zebranych dotychczas materiałów, analiz i modelowania przyszłości.

Konferencja zamykająca projekt – grudzień 2017

Podsumowanie działań prowadzonych w trakcie całego projektu Foresight Lublin 2050 oraz prezentacja scenariuszy rozwoju Lublina.

Publikacja Raportu Lublin2050 – styczeń 2018