Prezydent Krzysztof Żuk człowiekiem roku Smart City

Prezydent Krzysztof Żuk otrzymał tytuł Człowieka Roku podczas ogólnopolskiej Gali Smart City, towarzyszącej V Smart City Forum. Wyróżnienie zostało przyznane za całościowe i innowacyjne podejście do szeregu działań, mających na celu rozwój Lublina zgodnie z ideą SmartCity.

Nagrody zostały przyznawane po raz drugi. W ubiegłym roku Lublin otrzymał nagrodę w kategorii Inteligentne Miasto.

Wyróżnienie przyznano m.in. za nowoczesny transport – ponad 80% pojazdów komunikacji publicznej wyposażonych jest w możliwość bezpłatnego dostępu do WiFi, we wszystkich pojazdach zamontowane są nadajniki GPS pozwalające dostarczać pasażerom informacje o czasie przyjazdu autobusów. W miescie funkcjonuje inteligentny system sterowania ruchem, który obejmuje blisko połowę skrzyżowań miejskich, a także Lubelski Rower Miejski, na który składa się 85 stacji i blisko 900 rowerówi. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa rozbudowany system monitoringu wizyjnego złożony z 439 kamer obejmujących swoim zasięgiem otwartą przestrzeń publiczną miasta oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.

Nagroda Smart City