Konsultacje programu rewitalizacji dla Lublina na lata 2017 – 2023

Konsultacje odbywać się będą od 14 marca do 4 kwietnia br.

Wszelkie uwagi i wnioski można składać do Biura Rewitalizacji przy ul. Wieniawskiej 14, p. 1108, piętro XI, bądź pisząc na adres: rewitalizacja@lublin.eu do 4 kwietnia 2017 r.

W ramach konsultacji odbędą się otwarte spotkania konsultacyjne dotyczące projektu aktualizacji Programu Rewitalizacji wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Termin i miejsce spotkania:  22 marca 2017 roku w sali sesyjnej w Ratuszu, godz. 16:00.

Projekt Programu Rewitalizacji

Prognoza oddziaływania na środowisko programu rewitalizacji

Formularz zgłaszania uwag