Standardy Piesze w Lublinie

9 lutego 2017 r. Prezydent Krzysztof Żuk podpisał zarządzenie w sprawie wdrożenia w Lublinie Standardów pieszych. Dokument zawiera rozwiązania w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wygody poruszania się po mieście, zwracając szczególną uwagę na problem bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowań i przejść dla pieszych.

Kolejnym etapem po podpisaniu zarządzenia będzie powołanie Zespołu Zadaniowego ds. Wdrażania Standardów Pieszych oraz Mobilności Aktywnej, składającego się z przedstawicieli komórek oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin. Zespół będzie miał za zadanie opracowanie efektywnego procesu wdrażania Standardów Pieszych m.in. poprzez analizę dokumentów związanych z mobilnością miejską oraz współpracę z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, radami dzielnic i różnymi instytucjami w zakresie mobilności miejskiej.

Dokumenty:
Standardy piesze – opis skrócony
standardy piesze – część A – kierunki rozwoju
Standardy piesze – część B – diagnoza
Standardy piesze – część C – koncepcja sieci pieszej
Standardy piesze – część D – karty i przykłady