Wyniki Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.

Mieszkańcy Lublina zdecydowali o podziale 15 mln zł w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego. W 2017 r. zrealizowane zostaną 23 projekty (17 małych i 6 dużych), które otrzymały największą liczbę głosów.

W najnowszej edycji BO 8 mln zł trafi na projekty małe, których koszt realizacji nie może przekroczyć kwoty 500 tys. zł. oraz 7 mln zł, z których pokryte będą koszty projektów w przedziale od 500 tys. zł do 1,2 mln zł.

Najwięcej głosów uzyskał projekt M-76 Aktywny Lublin, uzyskując 6362 głosów. Wśród projektów „dużych” na pierwszym miejscu na liście znalazł się projekt D-40 Rewitalizacja ul. Różanej, na projekt zagłosowało 6106 osób.

Głosowanie na projekty trwało od 1 do 10 października i odbyło się w formie papierowej oraz elektronicznej. Każdy mieszkaniec Lublina mając skończone 16 lat mógł zagłosować na maksymalnie 3 projekty: 1 duży i 2 małe.

Wyniki głosowania III edycji BO: