Oficjalny portal poświęcony Strategii Rozwoju Lublina | Oficjalny portal poświęcony Strategii Rozwoju Lublina

Główna nagroda dla Lublina w 6 edycji CEE Shared Services Award

Główna nagroda w kategorii „Emerging City of the Year – Poland”, czyli „Wschodzące miasto roku” trafiła do Lublina. Doroczne wyróżnienia – CEE Shared Services Awards za wkład w rozwój sektora usług biznesowych przyznało miastom środowisko branży BSS w Europie Środkowo-Wschodniej.

Czytaj wiecej →

Konsultacje miejskie związane z Miejskim planem adaptacji do zmian klimatu

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie konsultacyjne, gdzie dyskutować będziemy na tematy związane ze skutkami zmian klimatu w mieście Lublin. Spotkanie odbędzie się 20 lutego 2018 r. o godz. 17.00 w Biurze Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska 3 (Pałac Parysów), I piętro, sala 104.

Czytaj wiecej →

Najnowsze publikacje Urzędu statystycznego w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie wydał z początkiem 2018 r. kilka publikacji statystycznych dotyczących Lublina, regionu i województwa lubelskiego. Czytaj wiecej →

Otwartość

Lublin zawsze rozwijał się dzięki otwartości – jako słynące z jarmarków miasto kupieckie między Krakowem a Wilnem, na skrzyżowaniu ważnych szlaków prowadzących w cztery strony świata.

Przyjazność

Miasto, w którym panuje serdeczna atmosfera, pełna zaufania i wzajemnego szacunku, staje się powiększonym „domem” – miejscem, dla jakiego warto pracować. Miejscem, w jakim domownikom przyjemnie się żyje, a goście czują się jak u siebie.

Przedsiębiorczość

Współcześnie gospodarka potrzebuje bowiem strumienia pomysłów, które w procesie innowacyjnym owocują nowymi produktami lub usługami opartymi na trafnie zdefiniowanych potrzebach konsumentów.

Akademickość

Trudno sobie wyobrazić rozwój Lublina bez wymiaru akademickiego, ponieważ uczelnie są największymi pracodawcami miasta, a co czwarty jego mieszkaniec jest studentem.