Oficjalny portal poświęcony Strategii Rozwoju Lublina | Oficjalny portal poświęcony Strategii Rozwoju Lublina

Projekt badawczy „Kultura w dzielnicach 2017”

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin w 2016 roku realizuje projekt badawczy „Kultura w dzielnicach 2017″, którego celem jest podsumowanie dotychczasowego przebiegu zainicjowanego w 2013 roku programu „Dzielnice Kultury”.

Czytaj wiecej →

Sprawozdanie końcowe – Strategia wspierania rozwoju sportu i rekreacji w Lublinie do roku 2015.

Strategia została przyjęta uchwałą Rady Miasta Lublin w dniu 28 czerwca 2012 r. Raport końcowy jest efektem czteroletnich działań związanych z jej realizacją.

Czytaj wiecej →

Sprawozdania służb publicznych za 2015 r.

Zwyczajowo na marcowym i kwietniowym posiedzeniu Rady Miasta są przedstawiane sprawozdania z działalności służb publicznych za rok poprzedni. Linki do tych dokumentów są już umieszczone we właściwych działach merytorycznych serwisu. Zapraszamy do korzystania!

Otwartość

Lublin zawsze rozwijał się dzięki otwartości – jako słynące z jarmarków miasto kupieckie między Krakowem a Wilnem, na skrzyżowaniu ważnych szlaków prowadzących w cztery strony świata.

Przyjazność

Miasto, w którym panuje serdeczna atmosfera, pełna zaufania i wzajemnego szacunku, staje się powiększonym „domem” – miejscem, dla jakiego warto pracować. Miejscem, w jakim domownikom przyjemnie się żyje, a goście czują się jak u siebie.

Przedsiębiorczość

Współcześnie gospodarka potrzebuje bowiem strumienia pomysłów, które w procesie innowacyjnym owocują nowymi produktami lub usługami opartymi na trafnie zdefiniowanych potrzebach konsumentów.

Akademickość

Trudno sobie wyobrazić rozwój Lublina bez wymiaru akademickiego, ponieważ uczelnie są największymi pracodawcami miasta, a co czwarty jego mieszkaniec jest studentem.