Strategia Lublin 2020 | Portal poświęcony Strategii Rozwoju Lublina

Sprawozdania służb publicznych za 2015 r.

Zwyczajowo na marcowym i kwietniowym posiedzeniu Rady Miasta są przedstawiane sprawozdania z działalności służb publicznych za rok poprzedni. Linki do tych dokumentów są już umieszczone we właściwych działach merytorycznych serwisu. Zapraszamy do korzystania!

Strategia Współpracy Terytorialnej Miasta Lublin na lata 2014-2020 w przestrzeni Europy Środkowo-Wschodniej

26 lutego 2015 r. podczas IV sesji Rady Miasta Lublin VII kadencji podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Współpracy Terytorialnej Miasta Lublin na lata 2014-2020 w przestrzeni Europy Środkowo-Wschodniej.

Czytaj wiecej →

Strategia Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF)

Podpisanie umowy w sprawie współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego dało początek wielomiesięcznej pracy nad określeniem wspólnych celów i kierunków współpracy, zwieńczonej opracowaniem Strategii Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, która w dniu 10 grudnia 2015 r. została zaakceptowana przez Radę ZIT LOF i przekazana do Ministerstwa Rozwoju i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego celem dalszego procedowania.

Czytaj wiecej →

Otwartość

Lublin zawsze rozwijał się dzięki otwartości – jako słynące z jarmarków miasto kupieckie między Krakowem a Wilnem, na skrzyżowaniu ważnych szlaków prowadzących w cztery strony świata.

Przyjazność

Miasto, w którym panuje serdeczna atmosfera, pełna zaufania i wzajemnego szacunku, staje się powiększonym „domem” – miejscem, dla jakiego warto pracować. Miejscem, w jakim domownikom przyjemnie się żyje, a goście czują się jak u siebie.

Przedsiębiorczość

Współcześnie gospodarka potrzebuje bowiem strumienia pomysłów, które w procesie innowacyjnym owocują nowymi produktami lub usługami opartymi na trafnie zdefiniowanych potrzebach konsumentów.

Akademickość

Trudno sobie wyobrazić rozwój Lublina bez wymiaru akademickiego, ponieważ uczelnie są największymi pracodawcami miasta, a co czwarty jego mieszkaniec jest studentem.