Oficjalny portal poświęcony Strategii Rozwoju Lublina | Oficjalny portal poświęcony Strategii Rozwoju Lublina

Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców w ramach projektu rewitalizacji obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza

Konsultacje społeczne odbywają się w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej poprawy zarządzania zasobem komunalnym, działań społecznych i poprawy stanu zabudowy zabytkowej – uzupełnienie Programu Rewitalizacji Lublina dla wskazanego obszaru”.

Czytaj wiecej →

Konsultacje z przedsiębiorcami w ramach projektu ProVaHealth

ProVaHealth to kolejny duży projekt koordynowanego przez Urząd miasta Lublin Klastra Lubelska Medycyna w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, program Interreg Region Morza Bałtyckiego, który ukierunkowany jest na stworzenie powiązań sieciowych pomiędzy małymi i średnimi podmiotami gospodarczymi w ramach ponadnarodowej współpracy.

Czytaj wiecej →

Główna nagroda dla Lublina w 6 edycji CEE Shared Services Award

Główna nagroda w kategorii „Emerging City of the Year – Poland”, czyli „Wschodzące miasto roku” trafiła do Lublina. Doroczne wyróżnienia – CEE Shared Services Awards za wkład w rozwój sektora usług biznesowych przyznało miastom środowisko branży BSS w Europie Środkowo-Wschodniej.

Czytaj wiecej →

Otwartość

Lublin zawsze rozwijał się dzięki otwartości – jako słynące z jarmarków miasto kupieckie między Krakowem a Wilnem, na skrzyżowaniu ważnych szlaków prowadzących w cztery strony świata.

Przyjazność

Miasto, w którym panuje serdeczna atmosfera, pełna zaufania i wzajemnego szacunku, staje się powiększonym „domem” – miejscem, dla jakiego warto pracować. Miejscem, w jakim domownikom przyjemnie się żyje, a goście czują się jak u siebie.

Przedsiębiorczość

Współcześnie gospodarka potrzebuje bowiem strumienia pomysłów, które w procesie innowacyjnym owocują nowymi produktami lub usługami opartymi na trafnie zdefiniowanych potrzebach konsumentów.

Akademickość

Trudno sobie wyobrazić rozwój Lublina bez wymiaru akademickiego, ponieważ uczelnie są największymi pracodawcami miasta, a co czwarty jego mieszkaniec jest studentem.