Oficjalny portal poświęcony Strategii Rozwoju Lublina | Oficjalny portal poświęcony Strategii Rozwoju Lublina

Wyniku Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.

Mieszkańcy Lublina zdecydowali o podziale 15 mln zł w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego. W 2017 r. zrealizowane zostaną 23 projekty (17 małych i 6 dużych), które otrzymały największą liczbę głosów.

Czytaj wiecej →

Charles Landry – autorytet kreatywnych miast w Lublinie

Podczas warsztatów z udziałem Charlesa Landry’ego, miejskich aktywistów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych powstał Manifest Kreatywnego Lublina. Czytaj wiecej →

Lublin zajał 4. miejsce w Rankingu Otwartych Miast!

W rankingu zostały docenione miasta, które osiągają najlepsze efekty w dziedzinie rozwiązań Smart City, zrównoważonego rozwoju i otwartosci. Wyróżniono wdrażane w Lublinie nowoczesne rozwiązania służące mieszkańcom i otoczeniu oraz sprzyjające rozwojowi biznesu.
Czytaj wiecej →

Otwartość

Lublin zawsze rozwijał się dzięki otwartości – jako słynące z jarmarków miasto kupieckie między Krakowem a Wilnem, na skrzyżowaniu ważnych szlaków prowadzących w cztery strony świata.

Przyjazność

Miasto, w którym panuje serdeczna atmosfera, pełna zaufania i wzajemnego szacunku, staje się powiększonym „domem” – miejscem, dla jakiego warto pracować. Miejscem, w jakim domownikom przyjemnie się żyje, a goście czują się jak u siebie.

Przedsiębiorczość

Współcześnie gospodarka potrzebuje bowiem strumienia pomysłów, które w procesie innowacyjnym owocują nowymi produktami lub usługami opartymi na trafnie zdefiniowanych potrzebach konsumentów.

Akademickość

Trudno sobie wyobrazić rozwój Lublina bez wymiaru akademickiego, ponieważ uczelnie są największymi pracodawcami miasta, a co czwarty jego mieszkaniec jest studentem.