Oficjalny portal poświęcony Strategii Rozwoju Lublina | Oficjalny portal poświęcony Strategii Rozwoju Lublina

Foresight Lublin 2050

Rozpoczęły się prace nad projektem „Foresight Lublin 2050”. To plany, konsultacje i setki spotkań, które mają na celu określić wizje Lublina z przyszłości i  przygotowanie miasta i jego mieszkańców na nadchodzące zmiany.

Czytaj wiecej →

Prezydent Krzysztof Żuk człowiekiem roku Smart City

Prezydent Krzysztof Żuk otrzymał tytuł Człowieka Roku podczas ogólnopolskiej Gali Smart City, towarzyszącej V Smart City Forum. Wyróżnienie zostało przyznane za całościowe i innowacyjne podejście do szeregu działań, mających na celu rozwój Lublina zgodnie z ideą SmartCity.

Czytaj wiecej →

Konsultacje programu rewitalizacji dla Lublina na lata 2017 – 2023

Konsultacje odbywać się będą od 14 marca do 4 kwietnia br.

Czytaj wiecej →

Otwartość

Lublin zawsze rozwijał się dzięki otwartości – jako słynące z jarmarków miasto kupieckie między Krakowem a Wilnem, na skrzyżowaniu ważnych szlaków prowadzących w cztery strony świata.

Przyjazność

Miasto, w którym panuje serdeczna atmosfera, pełna zaufania i wzajemnego szacunku, staje się powiększonym „domem” – miejscem, dla jakiego warto pracować. Miejscem, w jakim domownikom przyjemnie się żyje, a goście czują się jak u siebie.

Przedsiębiorczość

Współcześnie gospodarka potrzebuje bowiem strumienia pomysłów, które w procesie innowacyjnym owocują nowymi produktami lub usługami opartymi na trafnie zdefiniowanych potrzebach konsumentów.

Akademickość

Trudno sobie wyobrazić rozwój Lublina bez wymiaru akademickiego, ponieważ uczelnie są największymi pracodawcami miasta, a co czwarty jego mieszkaniec jest studentem.